foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel/fax: 62 739-20-35
spbogdaj@sosnie.pl

Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju

2 listopada 2017r. (czwartek)  dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową

(dowóz dzieci we własnym zakresie)

 

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – październik 2017

Konkursy biblioteczne

Konkurs dla klas I-III

Konkurs plastyczny „Laurka dla biblioteki”

 1. W konkursie biorą udział chętni uczniowie z klas I-III.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie laurki z życzeniami dla biblioteki.
 3. Pracę należy wykonać na kartce z bloku rysunkowego formatu A4 .
 4. Technika wykonania pracy – dowolna.
 5. Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem ucznia.
 6. Gotowe prace powinny być dostarczone do biblioteki szkolnej do dnia 24.10.2017 r.
 7. Prace oceni powołana komisja, biorąc pod uwagę następujące kryteria: samodzielność, oryginalność, użyty materiał, walory artystyczne prac.
 8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wystawione.

Konkurs dla klas IV-VI

            Konkurs „Zostań poligotą”

 1. W konkursie biorą udział chętni uczniowie z klas IV-VI.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie napisu BIBLIOTEKA w różnych językach.
 3. Pracę należy wykonać na kartce formatu A4 lub A3.
 4. Technika wykonania pracy – dowolna. Liczy się pomysłowość i oryginalność.
 5. Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem ucznia.
 6. Gotowe prace powinny być dostarczone do biblioteki szkolnej do dnia 24.10.2017 r.
 7. Prace oceni powołana komisja, biorąc pod uwagę następujące kryteria: ilość słów,oryginalność, użyty materiał, walory artystyczne prac.
 8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wystawione.

Zachęcam także klasy IV-VI do wzięcia udziału w akcji „Starsi czytają młodszym”. Zapisy oraz dodatkowe informacje o akcji znajdziecie w bibliotece.

Zapraszam!

Komunikaty

Uwaga!

UWAGA!

Od II semestru obowiązuje nowy plan zajęć

POBIERZ

1% DLA SZKOŁY

Baner

Realizujemy

 

puchatek

projekt002